Liên hệ

Trường  THCS Quảng Hòa

Địa chỉ: Đội 6 – Thôn Thanh Tân – Xã Quảng Hòa – Thị Xã Ba Đồn – Tỉnh Quảng Bình
Hiệu Trưởng: Nguyễn Xuân Thứ
Điện thoại: 0915.482.859

Email: thcsquanghoa_bd@quangbinh.edu.vn