IMG20161105095802

TINH THẦN VIỆT NAM

TINH THẦN VIỆT NAM   Lũ… Lại lũ… Hai cơn lũ liên tiếp cuốn đi bao nhiêu thứ: lợn gà, trâu bò, thóc gạo, sách vở, giày dép, áo quần…Thậm chí, người cũng bị cuốn đi. Ông trời thật ác nghiệt! Có mắt mà không thấu…
IMG20161011163811

THƠ

Bài thơ THĂM LẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Tho tang Thay