Đề casio khu vực

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI KHU VỰC GIẢI MÁY TÍNH TRÊN MÁY TÍNH CASIO      ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                               NĂM 2007 Lớp 9 THCS Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 13/03/2007. Chú ý: – Đề gồm…